• Redni pregledi klimatskih sistemov

  PREVERITE

 • V energetiki obravnavamo biomaso kot organsko snov, katero lahko uporabimo kot energent.

  PREVERITE

 • LEA Spodnje Podravje ima razvito orodje za Energetsko knjigovodstvo

  PREVERITE

 • Sončno energijo kot neizčrpen vir energije, lahko izkoriščamo na tri različne načine

  PREVERITE

 • Kaj je energetska izkaznica in kdaj je obvezna?

  PREVERITE

Energetsko načrtovanje

LEA Spodnje Podravje

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja je ustanovila Mestna občina Ptuj na podlagi uspešne prijave za njeno sofinanciranje iz programa Inteligentna energija Evrope.

Spletna stran zavoda LEA Spodnje Podravje je namenjena občanom, občinskim upravam, direktorjem in ravnateljem ter politikom Vzhodne Štajerske ter vsem tistim, ki imajo voljo za inovativne in moderne pristope k porabi energije, bodisi kot občani doma v privatnih objektih, pri transportu, v občinskih upravah, občinah, ali v javnih in industrijskih objektih. Le s skupnimi močmi ob razumevanju državnih organov in vlade RS, finančnih ter kadrovskih vzpodbudah bomo iz visoko ogljične prešli v nizko ogljično družbo. Čakajo nas predvsem spremembe potrošniških in življenjskih navad, drastično se bodo spreminjali načini gradnje objektov, integriranje obnovljivih energijskih virov v objekte, vasi, mesta ter industrijska podjetja. Razsipništvo in potrošnjo bosta zamenjali skromnost in požrtvovalnost, v ospredje bomo spet postavili urejene medsebojne odnose, prijaznost, razumevanje in skrb za naše okolje ter obnovljive kakor tudi neobnovljive vire za naše zanamce.

DETOCS
30.06.2023

DETOCS

Projekt Interreg Europe DETOCS je nedavno odobren, ki si prizadeva za trajnostno obnovo infrastrukture v turističnem sektorju po pandemiji Covid-19 ter za zmanjšanje ogljičnega odtisa...

Preberi več
JetforCE
30.06.2023

JetforCE

Nedavno odobren projekt JETforCE (Pravičen energetski prehod za srednjo Evropo) v okviru programa Interreg Central Europe zato podpira regije pri boljšem digitalnem vključevanju njihovih državljanov...

Preberi več
REGIO1ST
9.12.2022

REGIO1ST

Z novembrom 2022 je LEA Spodnje Podravje pričela z izvajanjem projekta REGIO1st, v sklopu programa LIFE...

Preberi več
S SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V PAMETNO ENERGETSKO PRIHODNOST
2.08.2022

S SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V PAMETNO ENERGETSKO PRIHODNOST

V okviru projekta bomo izvedli celotni postopek za individualno in za skupnostno samooskrbo z električno energijo iz sončne elektrarne, izdelali ustrezni priročnik  primeren za gospodinjstva in male poslovne odjemalce...

Preberi več
21.07.2021

ČISTO V NARAVO

Medtem ko je odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v večjih naseljih in mestih urejeno z javno kanalizacijo in komunalnimi čistilnimi napravami je situacija v manjših naseljih in vaseh, predvsem na odročnih podeželskih in hribovitih področjih z razpršeno gradnjo, drugačna...

Preberi več
CSSC Lab
23.10.2020

CSSC Lab

Namen projekta CSSC Lab je pripraviti teren za pospešitev in integracijo shranjevanja energije v mestih Podonavja, ob hkratnem povezovanjem med sektorji...

Preberi več
23.10.2020

CEESEU

Glavni cilj projekta CEESEU je izboljšati zmogljivost javnega sektorja v Srednji in Vzhodni Evropi na področju razvoja in priprave trajnostnih energetskih in podnebnih akcijskih načrtov (SECAP)...

Preberi več
STRIDE
5.08.2020

STRIDE

Cilj projekta STRIDE je prenos znanja s področja pametnih omrežij, ter razvoj načrtovalnih orodij in podpora regionalnim in lokalnim oblikovalcem politik za izboljšanje energetskega načrtovanja...

Preberi več
SME POWER
3.12.2019

SME POWER

Mala in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo hrbtenico gospodarstva, vendar njihov potencial za dvig energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije ostaja neizkoriščen...

Preberi več
Projekti ESRR
29.08.2019

Projekti ESRR

Preberi več
Projekti PRP
8.05.2019

Projekti PRP

Preberi več
25.03.2019

ENE-RAST

Skrb za okolje ima v današnjem času velik pomen.  Pomembna skrb je tudi področje ravnanja z energijo. Evropska unija si zaradi tega prizadeva za zmanjševanje negativnih učinkov podnebnih sprememb ter za oblikovanje skupne energetske politike...

Preberi več
FEEDSCHOOLS
17.11.2017

FEEDSCHOOLS

V Srednji Evropi je bil velik del obstoječih stavb zgrajen pred letom 1970 in te stavbe niso v skladu z zahtevanimi standardi. Obnova stavb je nujna, vendar so spodbude zagotovljene zgolj zasebnim vlagateljem. Na drugi strani pa je prenova javnih zgradb močno otežena, saj se lokalne oblasti soočajo s hudimi omejitvami proračuna...

Preberi več
PANEL2050
28.10.2016

PANEL2050

EU si je zadala cilj znižati izpuste emisij za 80 % do 95 % v primerjavi z letom 1990 in vzpodbuditi ekonomijo, ustvariti nova delovna mesta in okrepiti Evropsko konkurenčnost z visoko energetsko učinkovitostjo in nizkoogljično ekonomijo. Da bo EU uspešno dosegla ta cilj mora javni sektor na lokalni in tudi na nacionalni ravni razviti lokalno prilagojene energetske politike

Preberi več
ZEROCO2
28.10.2016

ZEROCO2

Ocenjeno je, da stavbni sektor povzroča skoraj eno tretjino vseh emisij toplogrednih plinov v celotni Evropski uniji, predvsem z rabo fosilnih goriv in zemeljskega plina za ogrevanje, hlajenje in za potrebe po električni energiji v stavbah. Zaradi problematike spreminjanja klimatskih razmer, je Evropska komisija postavila naslednje cilje:

Preberi več
7.03.2024

Predstavitev javnega razpisa NOO – SE OVE 2024

Vljudno vabljeni na predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah...

Preberi več
7.03.2024

Prosto delovno mesto

Poslovni sekretar/administracija

Preberi več
21.09.2023

Strokovni posvet: Energetski pregledi 023

Vabljeni, da se udeležite strokovnega posveta Izvajanje energetskih pregledov: Digitalizacija energetskih pregledov stavb in industrijskih procesov.

Preberi več
Potovanje v Net-Zero
9.12.2022

Potovanje v Net-Zero

ZEROCO2 nadaljuje svojo pot razogljičenja...

Preberi več
9.12.2022

STRIDE – Zaključna konferenca

21. novembra 2022 je potekala zaključna konferenca projekta STIDE v soorganizaciji s 5. mednarodno konferenco in delavnico IEEE o elektrotehniki in elektroenergetiki v Budimpešti...

Preberi več
ZEROCO2 – dodatna sredstva za nadaljevanje dekarbonizacijske poti!
21.12.2021

ZEROCO2 – dodatna sredstva za nadaljevanje dekarbonizacijske poti!

V letih med  2016 do 2020 je projekt ZEROCO2, programa Interreg Europe, definiral skoraj nič emisijske stavbe glede na rabo energije. S tem so projektni partnerji predstavili kombinacijo različnih tehnologij in energetsko učinkovitih virov, s katerimi bi s pomočjo posodobljenih politik, dosegli ambiciozen cilj – zmanjšanje emisij v različnih vrstah stavb...

Preberi več
Predstavitev projekta STRIDE
1.11.2020

Predstavitev projekta STRIDE

Lokalna energetska agentura s projektnimi parterji vas vljudno vabi na KICK-OFF dogodek projekta STRIDE, ki bo 5. Novembra ob 12. Uri...

Preberi več
23.10.2020

Upravljanje z energijo v javnem sektorju 020

Udeležite se brezplačnih webinarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju...

Preberi več
23.04.2019

Delavnica v okviru projekta ENE-RAST

Delavnica je namenjena vsem, ki vas zanimajo obstoječe in prihajajoče bionske tehnologije, kako najbolje izkoristiti obnovljive vire energije, ki  so na voljo v okolju, še posebej v kmetijski dejavnosti...

Preberi več
29.01.2019

Zaključna delavnica ENETUR

Na območju  občin Ormož, Sveti Tomaž in Središča ob Dravi se izvaja projekt o energetski in okoljski učinkovitosti turističnih destinacij – ENETUR.  Projekt je namenjen osveščanju tako lastnikov turističnih objektov kot tudi občanov o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije ter o možnosti oz. izvedbi rastlinske čistilne naprave predvsem tam, kjer ni možna priključitev na kanalizacijo...

Preberi več