Energetsko knjigovodstvo

LEA Spodnje Podravje

ENOSTAVNO ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO

je že redno mesečno beleženje porabe energije, izračun osnovnih kazalnikov (npr. energijskega števila, porabe električne energije na zaposlenega, porabe energenta na temperaturni primanjkljaj ali na poprečno zunanjo temperaturo, porabo vode na zaposlenega) in primerjava podatkov o porabi s podatki iz preteklih obdobij. Na osnovi razlik lahko sklepamo o povečani porabi in začnemo iskati vzroke, odprava napak pa zniža prekomerno rabo. Takšen način torej pomeni odpravo nastalih napak in s tem prekomerne rabe energije, ne znižuje pa osnovne energijske učinkovitosti zgradbe.

RAČUNALNIŠKO PODPRTO ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO

vključuje nadzorno krmilni sistem, avtomatsko zajemanje in arhiviranje podatkov, primerjava z referenčnimi vrednostmi s podatki iz preteklih obdobij, ter takojšnje korektivne ukrepe (npr. nižanje/višanje temperatur v prostorih, ugašanje sistemov, ki niso v uporabi ipd.). Takšni sistemi so dragi in je pred izvedbo projekta potrebno izvesti analizo stroškov ter koristi.

LEA Spodnje Podravje ima razvito orodje za Energetsko knjigovodstvo, ki je dostopno na tej povezavi.

Energetsko načrtovanje