LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah:   

 S SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V PAMETNO ENERGETSKO PRIHODNOST (ENERGETSKA PRIHODNOST)

V okviru projekta bomo izvedli celotni postopek za individualno in za skupnostno samooskrbo z električno energijo iz sončne elektrarne, izdelali ustrezni priročnik  primeren za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, ki bo na sistematski in razumljiv način vodil investitorje skozi celotni postopek implementacije samooskrbe vključno z navodili za izpolnjevanje vlog za soglasja in priključitev. Celotno metodologijo bomo predstavili na interaktivnih predstavitvah deležnikom v vseh upravičenih naseljih, vzpostavili bom tudi posebno telefonsko linijo za nasvete občanom, ranljivim skupinam in drugim, kako pristopiti in izvesti postopek individualne in skupnostne samooskrbe.

Pomembnejši cilji operacije so:

  • Demonstracijsko izdelati celotni postopke za eno individualno in eno skupnostno samooskrbo z električno energijo.
  • Izdelati in izdati priročnik za individualno in skupinsko samooskrbo, ki bo na voljo tako zainteresiranim v upravičenih naseljih, kot tudi ostalim na območju LAS Bogastvo podeželja.
  • Udeležbo vsaj 80 predstavnikov gospodinjstev iz upravičenih naselij.
  • Izdelati vsaj eno vlogo za skupnostno in eno vlogo za individualno samooskrbo, ki jo bo mogoče takoj implementirati.
  • Vzpodbuditi vsaj eno skupnostno samooskrbo in eno individualno samooskrbo na področju upravičenih naselij.
  • Vzpodbuditi kontinuirano vzpostavljanje individualne in skupnostne samooskrbe tudi po končanju projekta.

Skupna vrednost operacije znaša 16.391,52 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  in Republika Slovenija  v okviru programa CLLD.

Trajanje operacije: 09. 02. 2022 – 31. 05. 2023

Enopartnerski projekt:

  • LEA Spodnje Podravje
Vas zanima več informacij?