Predstavitev projekta Interreg Europe DETOCS

Nedavno odobren projekt Interreg Europe DETOCS, si prizadeva za trajnostno obnovo infrastrukture v turističnem sektorju po pandemiji Covid-19 ter za zmanjšanje ogljičnega odtisa. V okviru projekta bodo partnerske regije v Sloveniji, Grčiji, Malti, Finski, Italiji, Bolgariji, Madžarski in Nizozemskem identificirale in izmenjale dobre prakse trajnostnega turizma. Partnerji projekta si bodo prizadevali izboljšati politike in politične instrumente v svojih regijah z razvojem zmogljivosti v sodelujočih regijah ter z uporabo politik, ki so se že izkazale za uspešne v drugih regijah.

Cilji projekta DETOCS so:

  1. Olajšati dekarbonizacijo turistične infrastrukture;
  2. Povečati energetsko učinkovitost turistične infrastrukture;
  3. Povečati energetsko samozadostnost turističnega sektorja;
  4. Spodbujati nove in inovativne oblike turizma z nizko porabo energije in ogljičnim odtisom (npr. “virtualni turizem”);
  5. Pomagati regijam soočiti se s trenutno energetsko krizo, ki povečuje delež stroškov energije v njihovih skupnih obratovalnih stroških in ogroža njihovo donosnost in gospodarsko vzdržnost.

Štiriletni projekt DETOCS ima skupen proračun v višini 1.980.883,00 €, pri čemer 1.567.416,40 € zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Vodilni partner projekta DETOCS je lokalna energetska agentura Spodnje Podravje.

Za več informacij obiščite spletno stran: https://www.interregeurope.eu/detocs

Vas zanima več informacij?