Aktualno

LEA Spodnje Podravje

21.07.2021

ČISTO V NARAVO

Medtem ko je odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v večjih naseljih in mestih urejeno z javno kanalizacijo in komunalnimi čistilnimi napravami je situacija v manjših naseljih in vaseh, predvsem na odročnih podeželskih in hribovitih področjih z razpršeno gradnjo, drugačna...

Preberi več
CSSC Lab
23.10.2020

CSSC Lab

Namen projekta CSSC Lab je pripraviti teren za pospešitev in integracijo shranjevanja energije v mestih Podonavja, ob hkratnem povezovanjem med sektorji...

Preberi več
23.10.2020

CEESEU

Glavni cilj projekta CEESEU je izboljšati zmogljivost javnega sektorja v Srednji in Vzhodni Evropi na področju razvoja in priprave trajnostnih energetskih in podnebnih akcijskih načrtov (SECAP)...

Preberi več
STRIDE
5.08.2020

STRIDE

Cilj projekta STRIDE je prenos znanja s področja pametnih omrežij, ter razvoj načrtovalnih orodij in podpora regionalnim in lokalnim oblikovalcem politik za izboljšanje energetskega načrtovanja...

Preberi več
SME POWER
3.12.2019

SME POWER

Mala in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo hrbtenico gospodarstva, vendar njihov potencial za dvig energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije ostaja neizkoriščen...

Preberi več
Projekti ESRR
29.08.2019

Projekti ESRR

Preberi več
Projekti PRP
8.05.2019

Projekti PRP

Preberi več
25.03.2019

ENE-RAST

Skrb za okolje ima v današnjem času velik pomen.  Pomembna skrb je tudi področje ravnanja z energijo. Evropska unija si zaradi tega prizadeva za zmanjševanje negativnih učinkov podnebnih sprememb ter za oblikovanje skupne energetske politike...

Preberi več
Predstavitev projekta STRIDE
1.11.2020

Predstavitev projekta STRIDE

Lokalna energetska agentura s projektnimi parterji vas vljudno vabi na KICK-OFF dogodek projekta STRIDE, ki bo 5. Novembra ob 12. Uri...

Preberi več
23.10.2020

Upravljanje z energijo v javnem sektorju 020

Udeležite se brezplačnih webinarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju...

Preberi več
26.05.2020

Prosto delovno mesto

Svet zavoda LEA Spodnje Podravje objavlja na osnovi sklepa zavoda, 14. člena statuta in 11. člena odloka prosto delovno mesto direktorja zavoda...

Preberi več
23.04.2019

Delavnica v okviru projekta ENE-RAST

Delavnica je namenjena vsem, ki vas zanimajo obstoječe in prihajajoče bionske tehnologije, kako najbolje izkoristiti obnovljive vire energije, ki  so na voljo v okolju, še posebej v kmetijski dejavnosti...

Preberi več
29.01.2019

Zaključna delavnica ENETUR

Na območju  občin Ormož, Sveti Tomaž in Središča ob Dravi se izvaja projekt o energetski in okoljski učinkovitosti turističnih destinacij – ENETUR.  Projekt je namenjen osveščanju tako lastnikov turističnih objektov kot tudi občanov o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije ter o možnosti oz. izvedbi rastlinske čistilne naprave predvsem tam, kjer ni možna priključitev na kanalizacijo...

Preberi več
PREMAKNI PORABO
12.10.2017

PREMAKNI PORABO

S sodelovanjem pri projektu PREMAKNI PORABO lahko dosežete PRIHRANEK PRI VAŠEM STROŠKU ELEKTRIKE, hkrati pa s tem pripomorete k učinkovitejšemu delovanju elektroenergetskega omrežja in vašemu lokalnemu okolju.

Preberi več
CEESEN
12.12.2016

CEESEN

CEESEN je trajnostno energetsko omrežje na področju srednje in vzhodne Evrope v katero bomo povezali deležnike z namenom izmenjave dobrih praks ter izkušenj, sodelovanja, promocije, komunikacije in podobno.

Preberi več