Redni pregledi klimatskih sistemov

LEA Spodnje Podravje

V državah EU predstavljajo potrebe po energiji v stavbnem sektorju približno 40 % celotne rabe energije. Vendar pričakujemo, da se bo s podobnim trendom kot v ostalem svetu, povečeval delež energije za hlajenje in prezračevanje. Toplejša poletja povzročijo večjo rabo energije za klimatizacijo stavb. Da bi znižali izrazit trend povečevanja rabe energije zaradi klimatizacije se uveljavljajo inovativne tehnologije in izboljšanje energijske učinkovitosti obstoječih klimatizacijskih sistemov.

V sklopu aktivnosti za zagotavljanje energijske učinkovitosti so predvideni tudi redni pregledi klimatskih sistemov. Redni pregledi klimatskih sistemov v kombinaciji s sistemom avtomatizacije, nadzora in merjenjem rabe energije omogočajo uporabnikom številne prednosti:

• doseganje ugodnih bivalnih in delovnih pogojev,
• optimalno delovanje naprav,
• prihranek energije,
• ponovljivo in predvidljivo vodenje procesov,
• lažje odkrivanje in odpravo napak,
• učinkovitejše vzdrževanje.
 

Namen rednega pregleda klimatskih sistemov je priprava predlogov za povečanje energijske učinkovitosti sistema ali njegovo zamenjavo. Pregled klimatskega sistema mora obsegati: popis in pregled dokumentacije, vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema in klimatiziranih prostorov, pripravo predlogov izboljšav ter izdelavo poročila o pregledu. Redni pregled klimatskega sistema je po naši zakonodaji obvezno na vsakih 5 let.

Kdo mora zagotoviti redni pregled klimatskega sistema?

Zavezanec je lastnik stavbe ali dela stavbe, v kateri je vgrajen klimatski sistem z nazivno izhodno močjo nad 12 kW.

Kaj so obveznosti zavezanca?

Zavezanec mora:

  • hraniti dokumentacijo o izvedenih pregledih klimatskega sistema najmanj 10 let,
  • hraniti dokumentacijo o servisiranju in vzdrževanju najmanj 5 let,
  • za izvedbo pregleda klimatskega sistema zagotoviti dostop do klimatskega sistema in z njim povezanih klimatiziranih prostorov,
  • v primeru spremembe lastništva klimatskega sistema izročiti dokumentacijo novemu zavezancu.

Kdaj pregled ni obvezen?

Pravilnik opredeljuje nekaj izjem, za katere pregled ni obvezen. Tako se pravilnik ne uporablja za klimatske sisteme:

  • v industrijskih stavbah,
  • v nestanovanjskih kmetijskih stavbah,
  • v stavbah za opravljanje verskih obredov,
  • v začasnih stavbah s predvidenim časom uporabe dveh let ali manj,
  • v stanovanjskih stavbah, namenjenih za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto,
  • ki obratujejo manj kot 150 ur na leto.

LEA Spodnje Podravje ima  usposobljene strokovnjake z licenco za preglede klimatskih  sistemov. Z našimi strokovnjaki lahko vstopite v kontakt  preko spodnje povezave.

Energetsko načrtovanje