Energetski pregledi

LEA Spodnje Podravje

Lea Spodnje Podravje je skupaj z lastnimi in zunanjimi strokovnjaki usposobljena za izdelavo ENERGETSKIH PREGLEDOV JAVNIH STAVB, VEČSTANOVANJSKIH BLOKOV, VEČJIH OBJEKTOV (MAKSIMARKETI, BOLNIC, ZDRAVSTVENIH DOMOV), INDUSTRIJSKIH IN STORITVENIH PODJETIJ.

Energetski pregled stavbe je sistematska analiza dejanske rabe energije, stanja energetskih sistemov in vzdrževanja z namenom poiskati in izvesti ukrepe racionalnejše rabe energije, dviga energijske učinkovitosti in vgradnje obnovljivih virov energije. Energetski pregled stavbe izvedemo v štirih fazah.

PLANIRANJE IN ORGANIZIRANJE PROKETA:

 • pridobitev podpore vodstva ustanove;
 • postavitev ciljev in terminskega plana;
 • sestava projektne skupine;
 • informacijski pregled stavne in energetskih sistemov.
ANALIZA DEJANSKEGA STANJA:

 • pregled porabe stroškov energije in vode za pretekle 3 leta;
 • pregled dobavnih pogodb energije/energentov;
 • pregled stavbe in energijskih sistemov;
 • meritve;
 • energijska bilanca in bilanca vode;
 • nabor možnih ukrepov URE in OVE.
VREDNOTENJE UKREPOV:

 • analiza tehnične izvedljivosti;
 • ekonomska analiza (izračun prihrankov, stroškov);
 • okoljska analiza;
 • prednostni seznam, ukrepov URE in OVE.
KONČNO POROČILO

IZVEDBA UKREPOV:

 • iskanje finančnih virov (javno zasebno partnerstvo, sofinanciranje);
 • izdelava DIIP in druge dokumentacije;
 • javni razpis;
 • izvedba;
 • preverjanje rezultatov.

Energetsko načrtovanje