Energetske izkaznice

LEA Spodnje Podravje

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica (EI) je listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Njen osnovni namen je pridobiti informacijo o porabi energije v stavbi in o ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti.

Kdaj je obvezna?

  • KO PRODAJATE
  • DAJETE V NAJEM,
  • PRI NOVOGRADNJI ZA TRG,

EI morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega bivališča. Lastnik mora kupcu ali najemniku predložiti EI stavbe ali njenega posameznega dela najkasneje pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

  • PRI OGLAŠEVANJU,
  • JAVNE STAVBE.

Stroški za izdelavo EI?

Strošek izdelave energetske izkaznice mora plačati lastnik oziroma lastniki stavbe. Strošek se lahko krije iz rezervnega sklada, kot strošek rednega upravljanja. Okvirna cena za stanovanjsko hišo se giblje med 150 in 400 EUR.

Energetsko načrtovanje