Predstavitev projekta JETforCE

Evropska unija si je, v skladu z Evropskim zelenim dogovorom, zastavila cilj, da do leta 2050 decarbonizira svoje gospodarstvo zaradi nujnosti blažitve in prilagajanja podnebnim spremembam. Ta energetski prehod, pa mora v Evropi nujno pošten in pravičen. Idealno bi bilo, da se prihodnje energetske politike in naložbe oblikujejo skupaj z državljani. Državljani morajo imeti možnost prispevati k ukrepom, ki vplivajo na njihovo življenje, delo in priložnosti, kar pa zahteva znanje, razumevanje ter enak dostop do ustrezne digitalne tehnologije.

Nedavno odobren projekt JETforCE (Pravičen energetski prehod za srednjo Evropo) v okviru programa Interreg Central Europe zato podpira regije pri boljšem digitalnem vključevanju njihovih državljanov. Z uporabo digitalizacije kot sredstva za skupno oblikovanje in izvajanje “Pravičnega energetskega prehoda v srednji Evropi” projekt JETforCE v treh letih preizkuša in potrjuje dve inovativni rešitvi za digitalno vključevanje državljanov pri oblikovanju politik ter ocenjuje tehnologije, ki se uporabljajo za vključevanje z uporabo perspektive pravičnega prehoda. Projekt JETforCE spada v prednostno nalogo “Sodelovanje za zeleno srednjo Evropo” in ima proračun v višini 2,37 milijona evrov, pri čemer 80% sredstev zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Več informacij najdete na spletni strani: https://www.interreg-central.eu/projects/jetforce/

Vas zanima več informacij?