Sončna energija

LEA Spodnje Podravje

Sončno energijo kot neizčrpen vir energije, lahko izkoriščamo na tri različne načine:

  • s pasivnimi sistemi;
  • aktivno s sprejemniki sončne energije,
  • s fotovoltaiko.
TEHNOLOGIJE

Pasivni solarni sistemi

Pasivno koriščenje sončne energije pomeni, da toploto izkoriščamo z naravnim prehajanjem skozi ovoj zgradbe. Stavba, ki sama sprejema sončno energijo, je obenem hranilnik toplote in ogrevalni sistem. Pogoj za takšen način ogrevanja je, da imamo nizkoenergijsko ali pasivno stavbo, ki stoji na sončni legi in ima na južni strani veliko ploščino energijsko učinkovitih oken, bivalni prostori naj bodo na južni strani stavbe, pomožni prostori pa na severni strani stavbe.

Z takim načinom gradnje lahko privarčujemo od 30 % do 50 % energije za ogrevanje stavb, na področjih z veliko osončenostjo pa lahko tudi več.

se1

Vir: http://www.erevija.c/clanek/1006

Aktivni solarni sistemi

Pri teh sistemih izkoriščamo toploto preko sprejemnikov sončne energije (SSE) oz. sončnih kolektorjev. Toploto, ki jo shranimo v hranilnikih toplote, uporabimo za ogrevanje tople sanitarne vode in ogrevanje stavb.

Pri načrtovanju SSE za gretje sanitarne vode upoštevamo število oseb v gospodinjstvu ter njihovo dnevno porabo. Povprečna dnevna poraba tople vode znaša 50 litrov. Gospodinjstvo s štiri do pet člansko družino naj bi imelo najmanj 6 m2 absorbcijske ploščine kolektorjev ter minimalno 300 litrski zalogovnik oz. grelnik.

se2

Shema: Ogrevanje sanitarne vode (vir: http://www.solarix.si)

Za ogrevanje objektov s SSE pa je potrebno zgradbo učinkovito toplotno izolirati in graditi sistem ogrevanja z nizkim temperaturnim režimom (talno ali stensko gretje). Objekt mora biti postavljen na sončni legi. Za ta način ogrevanja hiše je potrebno imeti bistveno več kolektorjev ter večji hranilnik toplote. Za enodružinsko nizko energijsko hišo je potrebno imeti nekje 15 m2 do 30 m2 SSE toplotni vodni hranilnik z 80 L do130 L na vsak m2 SSE. Tako lahko močno znižamo število dni delovanja dodatnega ogrevalnega sistema, tudi v zimskem času in s tem znižamo stroške ogrevanja tudi do 60 %.

se3

Shema: ogrevanje sanitarne vode in centralno dogrevanje (vir: http://www.solarix.si)

Energetsko načrtovanje