Fotovoltaika

LEA Spodnje Podravje

Sončne elektrarne pretvarjajo sončno energijo v električno energijo s pomočjo sončnih celic. Te so sestavljene najmanj iz dveh plasti polprevodnega materiala, običajno iz silicija. Poznamo več vrst sončnih celic in sicer med najpogosteje uporabljene in najbolj učinkovite so monokristalne sončne celice s katerimi lahko dosežemo 15 % do 18 % izkoristek. Ostale sončne celice pa so še multikristalne in amorfne, ki so sicer cenejše vendar imajo za polovico slabši izkoristek od monokristalnih sončnih celic. Pri absorbciji svetlobe se na kovinskih stikih plasti vzpostavi električni potencial. To sprosti elektrone na negativni plasti sončne celice, ki začno teči iz polprevodnika po zunanjem krogu nazaj na pozitivno plast. Tok steče, ko se priključijo naprave oz. porabniki in s tem sklenejo krog.

fv1

Sončne celice so vgrajene v module, ki imajo ponavadi 1,5 m2 absorcijske površine. Te lahko vgradimo na sončne lege (južna stran neba) streh, na fasade objektov ali pa kar na tleh. Tu potrebujemo ustrezno konstrukcijo, ki zagotavlja optimalni vpadni kot sončnih žarkov na module. Optimalni naklon modulov je od 33° do 35°.

fv2

Količina električne energije, ki jo fotovoltaični sistem proizvede, je odvisno od intenzitete sončnega sevanja, ki mu je sistem izpostavljen. Sončne celice pretvorijo več energije na zelo sončen dan, kot takrat ko prekrivajo nebo oblaki. Ampak to ne pomeni, da se električna energija ne proizvaja na oblačen dan, le količina je ustrezno nižja. 1 kW vgrajene moči proizvede na leto 1000 kWh, pri sončnem sevanju 1000 W/m2. Za Slovenijo so zbrani podatki o povprečnem sončnem sevanju med 900 W/m2 in 1200 W/m2.

Za postavite sončne elektrarne na strehe moči pod 50 kWp ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, potrebujemo pa ga nad 50 kWp in pri postavitvi prosto stoječih sistemov, s katerimi vizualno posegamo v naravo. Investicija v sončne elektrarne se povrne od 10-15 letih. Življenjska doba osnovnih gradnikov pa je od 20 do 30 let, oz. po dvajsetih letih je izkoristek elektrarne slabši.

Električno energijo, ki se proizvede z sončnimi elektrarnami, je najbolje prodati v električno omrežje, saj država subvencionira ta način prodaje za obdobje 15 let od začetka obratovanja sončne elektrarne. Več o dodelitvi podpor ter zahtevah je napisano v uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE (Uradni list RS, št. 37/2009).

Ker so naložbe v sončne elektrarne še visoke, lahko streho oddamo tudi v najem kvalificiranemu proizvajalci električne energije za določeno obdobje. Električno energijo prodaja investitor, vi pa lahko dobite najemnino, za katero se dogovorite z investitorjem.

fv3

Če za postavitev sončne elektrarne izkoristite nepovratna sredstva, se vam za določen delež zniža prodajna cena proizvedene elektrine energije, saj za isto investicijo ni mogoče dobiti dvojnega sofinanciranja. Zato pred odločitvijo o naložbi v sončno elektrarno izvedite ustrezno študijo izvedljivosti, ali jo za vas izdela LEA Spodnje Podravje. Če razpolagate z osnovnimi podatki, si lahko osnovne tehnične parametre izračunate z naslednjim enostavnim programom, ki ga najdete na: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe.

Energetsko načrtovanje