Biomasa

LEA Spodnje Podravje

V energetiki obravnavamo biomaso kot organsko snov, katero lahko uporabimo kot energent. Biomaso lahko uporabljamo neposredno za kurjenje (lesno biomaso), s čemer nastaja toplotna energija, ali pa jo z različnimi tehnološkimi procesi pretvorimo v tekoče in plinaste ogljikovodike, ki so uporabni kot gorivo (bioplin in biodizel). Med biomaso uvrščamo:

 • les in lesne ostanke (lesna biomasa);
 • energetske rastline (koruza, žita, sončnice, oljna repica);
 • fekalije domačih živali, poljedeljskih odpadkov v kmetijstvu;
 • odpadke živilske industrije;
 • klavniške odpadke;
 • odpadne gošče ter usedline čistilnih naprav;
 • organsko frakcijo mestnih komunalnih odpadkov.
LESNA BIOMASA

Največja zaloge biomase v Sloveniji je les, saj je poraščenost slovenskega ozemlja z gozdovi kar 58 %. Za energetske namene porabimo okrog 1,2 milijona m3 lesa letno, kar predstavlja 4 % potreb po primarni energiji. Od tega se porabi 70 % lesa za ogrevanje stavb, 30 % pa za energetske potrebe v industriji.

Lesno biomaso uporabljamo v različnih oblikah in sicer kot:

 • polena (različnih dolžin);
 • sekance (okrog 30 mm dolgi koščki različnega lesa);
 • pelete (suh leseni prah stisnjen v čepke);
 • brikete (stisnjena žagovina v valje);

Energetsko načrtovanje