Arhiv projektov

LEA Spodnje Podravje

14.11.2016

VARČUJ/ŠTEDI

Projekt Z varčno razsvetljavo do prihrankov in čistega okolja / Sa štedljivom rasvjetom do uštede i čistog okoliša (akronim VARČUJ/ŠTEDI) je bil izbran na 2. javnem razpisu Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

Preberi več
EUpeR
14.11.2016

EUpeR

Splošni cilj projekta EUpeR je s praktičnimi in strukturnimi rešitvami prispevati k zmanjšanju energetske revščine v Sloveniji in na Hrvaškem, hkrati pa izboljšati zdravje in počutje ljudi z tovrstnimi težavami.

Preberi več
BioHeatLocal
14.11.2016

BioHeatLocal

Namen projekta BioHeatLocal je povečati in izboljšati izkoriščanje lesa slabše kakovosti za energetske namene predvsem z vzpostavitvijo lokalnih proizvodnih verig. V skladu s tem se splošni cilji projekta nanašajo tudi na povečano gospodarsko rast in na dvig konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, k čemer pripomore čezmejno poslovno sodelovanje na področju izkoriščanja gozdne biomase ter biomase iz hitrorastočih nasadov.

Preberi več