SME POWER

Projekti

SME POWER – SMEs powering a low carbon future

Mala in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo hrbtenico gospodarstva, vendar njihov potencial za dvig energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije ostaja neizkoriščen. Po vsej Evropi posluje ogromno število MSP, kar pomeni, da je sprememba njihovega energetskega vedenja bistven del prehoda na nizkoogljično gospodarstvo. SME POWER cilja na energetsko ne intenzivna mala in srednje velika podjetja: tiha večina, ki še ni prepoznala prednosti, ki jih bo prinesel prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Splošni cilj SME POWER je zagotoviti, da se energetske politike bolje prilagodi potrebam energetsko manj intenzivnim malim in srednje velikim podjetjem in se jim tako omogoči, da so ključni dejavnik pri nizkoogljičnem prehodu na evropski ravni.

SME POWER bo deloval na treh glavnih področjih:

– izboljšanje energetskega stanja v stavbah in delovnih procesih v malih in srednje velikih podjetjih;

– razvoj energetsko bolj učinkovitih izdelkov;

– naložbe v krepitev zmogljivosti delavcev.

Zahvaljujoč izmenjavi dobrih praks na med-regionalni ravni se bodo v sklopu projekta SME POWER pripravili akcijski načrti za izboljšanje energetskih politik v šestih evropskih državah (5 ESRR politik in enega instrumenta nacionalne politike).

Projekt SME POWER je bil financiran s četrtim razpisom programa Interreg Europe. Projekt traja 4 leta, s pričetkom 1. avgusta 2019.

SME POWER združuje 7 partnerjev iz Italije, Nemčije, Slovenije, Španije, Finske, Irske ter Velike Britanije. Vodilni partner projekta je ARRR – Agenzia Regionale Recupero Risorse iz Toskane (Italija).

Trajanje projekta: 48 mesecev (1.8.2019 – 31.7.2023)

Vrednost projekta: 1.519.868,00 EUR (ESRR: 1.275.676,80 EUR)

Za več informacij kliknite tukaj.

Vas zanima več informacij?