ZEROCO2 – dodatna sredstva za nadaljevanje dekarbonizacijske poti!

V letih med  2016 do 2020 je projekt ZEROCO2, programa Interreg Europe, definiral skoraj nič emisijske stavbe glede na rabo energije. S tem so projektni partnerji predstavili kombinacijo različnih tehnologij in energetsko učinkovitih virov, s katerimi bi s pomočjo posodobljenih politik, dosegli ambiciozen cilj – zmanjšanje emisij v različnih vrstah stavb. ZEROCO2 je predstavil tudi različne finančne metodologije za promocijo tovrstnih zgradb.

Pred kratkim pa je projekt ZEROCO2 prejel dodatna sredstva programa Interreg Europe za nadaljevanje ozaveščanja in za izmenjavo primerov dobrih praks na področju dekarbonizacije stavb. Podaljšanje projekta je tako še en korak naprej, usmerjen v dosego ciljev dekarbonizacije, in tako imenovane net zero politike, vključno z Evropskim Green Deal dogovorom. Tako bomo v sklopu projekta naslavljali različne instrumente politik z namenom optimizacijo dodeljenih sredstev za obnovo, s poudarkom na popolni energetski prenovi javnih in stanovanjskih stavb.

Mednarodni konzorcij še naprej sodeluje pri spodbujanju rabe najnovejših tehnologij za zmanjšanje emisij. Tako bo v naslednjih 12 mesecih projekt ZEROCO2 še naprej širil znanje na področju energetske učinkovitosti v stavbah, ki presegajo svoje prvotne cilje, določene leta 2016 (cilj EU zmanjšati emisije za 20 % do leta 2020). Projekt ZEROCO2 bo še naprej ločeval gospodarsko rast od rabe virov in podpiral premik k dekarbonizaciji, povečani uporabi obnovljivih virov energije in spodbujanju energetske učinkovitosti – tokrat na poti v smeri neto nič ogljičnega gospodarstva do leta 2050.

Projektni partnerji:

Vodilni partner: Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje (LEASP) – Slovenija

  1. Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) – Grčija
  2. Molise Region – Italija
  3. Municipality of Kaunas District – Litva
  4. Thermopolis Ltd. – Finska
  5. Agency for Sustainable Med Cities & Territories (AVITEM) – Francija
  6. University of Malta – Malta

 

Za več informacij: https://www.interregeurope.eu/zeroco2/

 

           

Vas zanima več informacij?