Svet zavoda LEA Spodnje Podravje objavlja na osnovi sklepa zavoda, 14. člena statuta in 11. člena odloka prosto delovno mesto

DIREKTORJA ZAVODA

Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • najmanj univerzitetna izobrazba tehnične ali ekonomske smeri,
  • izkušnje na mednarodnih projektih,
  • najmanj 8-letne delovne izkušnje in izkušnje na primerljivih delovnih področjih,
  • znanje angleškega jezika,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti ter sposobnost vodenja dela v kolektivu,
  • osnovno tehnično in ekonomsko znanje o nacionalnem in lokalnem energetskem sektorju,
  • predložitev programa razvoja zavoda za obdobje štirih let, ki naj vsebuje vizijo, smotre in cilje na vseh področjih delovanja zavoda.

Kandidat bo izbran za štiriletni mandat.

Pisne prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov:

LEA Spodnje Podravje, Svet zavoda

Prešernova ulica 18

2250 Ptuj

s pripisom ”Za razpis za direktorja – NE ODPIRAJ”

 

Kandidati bodo o izidu obveščeni v 30 dneh po izbiri.

 

 

                                                                       Predsednik Sveta zavoda LEA Spodnje Podravje

                                                                                                          Andrej Horvat

Vas zanima več informacij?