ZEROCO2

Projekti

zc2-logo

PROMOTION OF NEAR ZERO CO2 EMISSION BUILDINGS DUE TO ENERGY USE

(Promocija skoraj nič CO2 emisijskih stavb glede na rabo energije)

Ocenjeno je, da stavbni sektor povzroča skoraj eno tretjino vseh emisij toplogrednih plinov v celotni Evropski uniji, predvsem z rabo fosilnih goriv in zemeljskega plina za ogrevanje, hlajenje in za potrebe po električni energiji v stavbah. Zaradi problematike spreminjanja klimatskih razmer, je Evropska komisija postavila naslednje cilje: zmanjšanje toplogrednih emisij za 20 %, povečanje deleža obnovljivih virov energije v celotni rabi energije za 20 % in doseči cilj energetske učinkovitosti v deležu 20 % do leta 2020.

Direktiva 2012/27 – energetska učinkovitost predstavlja preboj v evropske zakonodaje. Cilji in orodja intervencije in preverjanja izvajanja, zavezuje države članice k takojšnem sprejetju jasne strategije za izboljšanje energetske učinkovitost stavb. Evropska direktiva zahteva, da so po letu 2020 vse nove stavbe nič energijske stavbe in te stavbe bodo tudi NIČ EMISIJKE STAVBE glede na rabo energij. Trenutno je veliko pozornosti na ukrepih zmanjšanja emisij novih stavb, pri tem pa obstoječe stavbe ostajajo skoraj nedotaknjene in številni projekti sanacij ne vplivajo na zmanjšanje emisij in s tem zagotavljanja nizko emisijskih stavb.

Cilj projekta ZEROCO2

 • Definirati nič CO2 emisijske stavbe glede na rabo energije in predstaviti številne prednosti teh stavb;
 • Predstaviti kombinacije različnih tehnologije in obnovljivih virov energije, ki so lahko uporabljeni za dosego zgoraj navedenega cilja;
 • Oblikovanje politik, ki bodo vplivale na promocijo skoraj nič CO2 emisijskih stavb na lokalni, regionalni in državni ravni;
 • Predstaviti številna finančna orodja za promocijo teh vrst stavb.

Ta projekt bo predstavil in implementiral SKORAJ NIČ CO2 EMISIJSKE STAVBE GLEDE NA RABO ENERGIJE v naslovljene politike v enaki meri, kot je bilo za skoraj nič energijske stavbe. To pomeni, da stavbe ne bodo proizvajale CO2 emisij glede na njihovo rabo energije.

Inštrumenti politike, ki jih naslavljamo v projektu ZEROCO2

 1. Energetski zakon – Slovenija
 2. Regionalni operativni program – Kreta, Grčija
 3. Regionalni operativni program ERDF-ESF za Molise 2014 – 2020 – Italija
 4. Strateški razvojni načrt občine Kaunas za leta 2013 – 2020 – Litva
 5. Kohezijska politika 2014 – 2020 – Malta
 6. Regionalna strategija Južne Ostrobothie – Finska
 7. Operativni program ERDF-ESP PACA – Francija

Trajanje projekta: 2016 – 2020
Vrednost projekta: 1,47 mio EUR, ERDF: 1,23 mio EUR

Za več informacij kliknite: http://www.interregeurope.eu/zeroco2/

ie2-logo

Vas zanima več informacij?