FEEDSCHOOLS

Projekti

FEEDSCHOOLS

Financiranje okoljske in energetske učinkovitosti v šolah.

Opis projekta

Na cilj EU, in sicer zmanjšanje celotnih emisij za 20 % do leta 2020 sta se z ukrepi odzvala tako javni kot zasebni sektor. Ob tem je bila s strani EU izdana direktiva s številnimi zavezujočimi ukrepi na področju energetske učinkovitosti in energetske učinkovitosti stavb. V Srednji Evropi je bil velik del obstoječih stavb zgrajen pred letom 1970 in te stavbe niso v skladu z zahtevanimi standardi. Obnova stavb je nujna, vendar so spodbude zagotovljene zgolj zasebnim vlagateljem. Na drugi strani pa je prenova javnih zgradb močno otežena, saj se lokalne oblasti soočajo s hudimi omejitvami proračuna. Naslednja ovira je pomanjkanje znanja o izvedbi, zmogljivostih in stroškovnih značilnostih naprednih komponent in sistemov za učinkovito prenovo stavb. FEEDSCHOOLS poskuša zagotoviti novo rešitev za lokalne oblasti z boljšimi in ugodnejšimi tehničnimi in finančnimi pogoji za izvajanje obnove stavb v skoraj nič energijske stavbe. Nizka poraba energije, ki jo zahtevajo te stavbe, je večinoma pridobljena iz obnovljivih virov. Inovativni pristop vključuje razvoj mednacionalnega in celovitega podpornega orodja z dvema uporabnikom prijaznima aplikacijama. Prva je namenjena ocenjevanju energetske učinkovitosti in okoljskemu vrednotenju, druga prikazuje modele financiranja.

V šestih regijah bodo izdelani  trije »piloti«, od katerih bo vsak obsegal vsaj 48 energetskih pregledov, ki jih bo nadzirala  mednarodna tehnična ekipa. Predhodni načrti za prenovo obstoječih šol bodo pripravljeni za vsako izmed sodelujočih regij, kot »referenčni modeli« s čimer se bo povečala ponovljivost projektnih aktivnosti. Mednarodno in multidisciplinarno strokovno znanje partnerstva bo temeljnega pomena za krepitev znanja lokalnih energetskih upravljavcev ter šolskih tehnikov in bo preneseno na njihovo izvajanje dejavnosti.

Cilji

Strateški cilj FEEDSCHOOLS je olajšati izvajanje direktive o energetski učinkovitosti, ter ustvariti pogoje, da se bo v prihodnjih letih več občin, finančnih institucij in svetovalcev odločilo za temeljito prenovo šol. Na tej točki bodo pilotne dejavnosti potekale v pridruženih oziroma medsebojno povezanih regijah; vključevale bodo: energetske preglede reprezentativnih šolskih stavb, izdelavo predhodnih načrtov prenove, izračunavanje ogljičnega odtisa, razvoj modelov energetskih storitev in shem financiranja, usposabljanje energetskih upravljavcev, osebja v občini in študentov, razvoj političnih priporočil za premagovanje in ugotavljanje ovir ter vključevanje projektnih rezultatov v občinske načrte.

 

Program: Interreg Central Europe

Trajanje projekta: 2017-2020

Proračun projekta: 2 mio EUR, ERDF: 1,74 mio EUR

 

Projekt FEEDSCHOOLS, financiran iz programa Interreg Central Europe, se je uspešno zaključil novembra 2020. Na platformi vodilnega partnerja ENEA je objavljeno e-učenje o energetski učinkovitosti v stavbah, ki smo ga partnerji razvili v okviru projekta.

E-učenje je namenjeno lokalnim oblastem, šolskim strokovnjakom in zainteresiranim skupinam.

Gre za sprejetje inovativne metodologije za oblikovanje skupne baze znanja o učenju. Vso pridobljeno znanje je razdeljeno na 5 sklopov, ki vsebujejo tehnične in finančne rešitve za prenovo skoraj nič energijskih stavb (sNES), prav tako je zajeta spletna baza inovativnih najboljših praks za prenovo sNES.

Tečaj e- učenja najdete na naslednji povezavi:  https://formazione.enea.it/feedschools.php

 

Vas zanima več informacij?