LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah: Ure URE in OVE na OŠ

 1. javni poziv ESRR LAS Bogastvo podeželja, U6: Prilagajanje podnebnim spremembam in krepitev inovativnih pristopov upravljanja z naravnimi viri.

Namen operacije “Ure URE in OVE na OŠ” je pripraviti in izvesti poučne in strokovne aktivnosti na temo učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE), ki jih bomo izvajali na osnovnih šolah in vrtcih na območju LAS Bogastvo podeželja.

Pomembnejši cilji operacije so:

 • Promoviranje vzdržnega razvoja ob skrbi za ohranjanje narave in varstva okolja ter ozaveščanje osebja in učencev osnovnih šol ter posredno tudi njihovih staršev in drugih uporabnikov prostorov na osnovni šoli.
 • Priprava in izvedba učnega programa za promocijo trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in okoljem – s poudarkom na možnostih rabe (lokalnih) obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE), ki bo namenjen učencem osnovnih šol na območju LAS Bogastva podeželja.
 • Načrtovanje in izdelava didaktičnega učnega pripomočka namenjenega za izvedbo učnega programa v obliki učne ure, ki bo zanimiva tako za namene poučevanja, kot tudi za razvijanja motoričnih spretnosti.
 • Priprava in izvedba strokovnih/svetovalnih aktivnosti za ozaveščanje ciljne skupine o pomenu URE in OVE za trajnostni razvoj in varovanje okolja ter narave (priprava priročnika, izdelava plakata, usposabljanje pristojnega osebja za učinkovitejšo rabo energije v javnih stavbah – osnovnih šolah).
 • Usposobiti pristojno osebje, ki posredno ali neposredno upravlja z rabo energije v osnovnih šolah in vrtcih oz. lahko vpliva nanjo, da bodo izvajali ukrepe za učinkovitejšo rabo energije in s tem prispevali k zmanjšanju porabe energije in znižanju emisij toplogrednih plinov v ozračje.
 • Prispevanje k čistejšemu, bolj zdravemu okolju in k bolj trajni prihodnosti.
 • Prispevanje k vzdrževanju optimalne mikroklime v prostorih javnih stavb (predvsem tistih, ki so namenjeni delu in izobraževanju).

Skupna vrednost operacije znaša 38.707,69 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (24.312,96 EUR) in Republika Slovenija (6.078,24 EUR) v okviru programa CLLD.

Trajanje operacije: 30. 11. 2018 – 30. 4. 2021

Partnerji konzorcija:

 • LEA Spodnje Podravje
 • Osnovna šola Hajdina
 • Šolski center Ptuj – Višja strokovna šola Ptuj
 • Replikator, d.o.o.

Vas zanima več informacij?