STRIDE – Izboljšanje energetskega načrtovanja z vključevanjem konceptov pametnega omrežja v Podonavski regiji

Cilj projekta STRIDE je prenos znanja s področja pametnih omrežij, ter razvoj načrtovalnih orodij in podpora regionalnim in lokalnim oblikovalcem politik za izboljšanje energetskega načrtovanja. V okviru projekta bodo izvedene regionalne analize, razvite strategije, akcijski načrti in druga orodja (metodologije, vodnik, platforma), ki bodo omogočila in pospešila vključevanje konceptov pametnih omrežij v regionalne in lokalne politike. Projekt STRIDE bo izveden v treh korakih:

  1. Analiza stanja na območju Podonavja in primeri dobrih praks s področja pamentega omrežja (Smart grid);
  2. Priprava Smart grid strategij in akcijskih načrtov;
  3. Vzpostavitev platforme in izobraževanje.

 

Trajanje projekta: 1.7.2020 31.12.2022

Vrednost projekta: 1.031.696,77

ERDF: 834.497,49

IPA: 68.176,80

 

Projektni parterji:

Vodilni partner: Lokalna energetska agnetura Spodnje Podravje (SI)

PP2: European Institute for Innovation – Technology (DE)

PP3: ConPlusUltra Ltd. (AT)

PP4: Ekoport z.s. (CZ)

PP5: Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research (HU)

PP6: University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing (HR)

PP7: Bulgarian Energy and Mining Forum (BG)

PP8: CENTRE FOR ENERGY, ENVIRONMENT AND RESOURCES (BA)

 

Vas zanima več informacij?