• V energetiki obravnavamo biomaso kot organsko snov, katero lahko uporabimo kot energent.

  PREVERITE

 • LEA Spodnje Podravje ima razvito orodje za Energetsko knjigovodstvo

  PREVERITE

 • Sončno energijo kot neizčrpen vir energije, lahko izkoriščamo na tri različne načine

  PREVERITE

 • Kaj je energetska izkaznica in kdaj je obvezna?

  PREVERITE

Energetsko načrtovanje

LEA Spodnje Podravje

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja je ustanovila Mestna občina Ptuj na podlagi uspešne prijave za njeno sofinanciranje iz programa Inteligentna energija Evrope.

Spletna stran zavoda LEA Spodnje Podravje je namenjena občanom, občinskim upravam, direktorjem in ravnateljem ter politikom Vzhodne Štajerske ter vsem tistim, ki imajo voljo za inovativne in moderne pristope k porabi energije, bodisi kot občani doma v privatnih objektih, pri transportu, v občinskih upravah, občinah, ali v javnih in industrijskih objektih. Le s skupnimi močmi ob razumevanju državnih organov in vlade RS, finančnih ter kadrovskih vzpodbudah bomo iz visoko ogljične prešli v nizko ogljično družbo. Čakajo nas predvsem spremembe potrošniških in življenjskih navad, drastično se bodo spreminjali načini gradnje objektov, integriranje obnovljivih energijskih virov v objekte, vasi, mesta ter industrijska podjetja. Razsipništvo in potrošnjo bosta zamenjali skromnost in požrtvovalnost, v ospredje bomo spet postavili urejene medsebojne odnose, prijaznost, razumevanje in skrb za naše okolje ter obnovljive kakor tudi neobnovljive vire za naše zanamce.

PANEL2050
28.10.2016

PANEL2050

EU si je zadala cilj znižati izpuste emisij za 80 % do 95 % v primerjavi z letom 1990 in vzpodbuditi ekonomijo, ustvariti nova delovna mesta in okrepiti Evropsko konkurenčnost z visoko energetsko učinkovitostjo in nizkoogljično ekonomijo. Da bo EU uspešno dosegla ta cilj mora javni sektor na lokalni in tudi na nacionalni ravni razviti lokalno prilagojene energetske politike

Preberi več
ZEROCO2
28.10.2016

ZEROCO2

Ocenjeno je, da stavbni sektor povzroča skoraj eno tretjino vseh emisij toplogrednih plinov v celotni Evropski uniji, predvsem z rabo fosilnih goriv in zemeljskega plina za ogrevanje, hlajenje in za potrebe po električni energiji v stavbah. Zaradi problematike spreminjanja klimatskih razmer, je Evropska komisija postavila naslednje cilje:

Preberi več
31.08.2017

CEESEN KONFERENCA

Preberi več
CEESEN
12.12.2016

CEESEN

CEESEN je trajnostno energetsko omrežje na področju srednje in vzhodne Evrope v katero bomo povezali deležnike z namenom izmenjave dobrih praks ter izkušenj, sodelovanja, promocije, komunikacije in podobno.

Preberi več
11.11.2016

Nova spletna stran

Preberi več