Dobrodošli

Spletna stran zavoda LEA Spodnje Podravje je namenjena občanom, občinskim upravam, direktorjem in ravnateljem ter politikom Vzhodne Štajerske ter vsem tistim, ki imajo voljo za inovativne in moderne pristope k porabi energije, bodisi kot občani doma v lastnih objektih, pri transportu, v občinski upravah, na občinah, v javnih in industrijskih objektih. Le s skupnimi močmi ob razumevanju državnih organov in vlade RS, finančnih ter kadrovskih vzpodbudah bomo iz visoko ogljične prešli v nizko ogljično družbo. Čakajo nas predvsem sprememba potrošniških in življenjskih navad, drastično se bodo spreminjali načini gradnje objektov, integriranje obnovljivih energijskih virov v objekte, vasi, mesta in industrijska podjetja. Razsipništvo in potrošnjo bosta zamenjali skromnost in požrtvovalnost, v ospredje bomo spet postavili urejene medsebojne odnose, prijaznost, razumevanje in skrb za naše okolje ter obnovljive ter neobnovljive vire za naše zanamce.


LEA Spodnje Podravje

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje,Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja je ustanovila Mestna občina Ptuj na podlagi uspešne prijave za njeno sofinanciranje iz programa Inteligentna energija Evrope.

Delovanje LEA Spodnje Podravje pokriva naslednje občine: Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Makole, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rogaško Slatina, Rogatec, Trnovska vas, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Slovenske Konjice, Zavrč in Žetale.