PROJEKT NEDO (NEDO-WG3-DR)

NEDO je triletni projekt (2016-2019) pametnih omrežij, v katerem so osnovni partnerji NEDO, japonska agencija za napredne energetske in industrijske tehnologije, in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES.

Družba ELES projekt vodi in koordinira, aktivnosti pa se bodo izvajale na infrastrukturi lastnikov elektroenergetskega omrežja v Sloveniji – ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta ima Elektro Maribor. NEDO prispeva sodobno opremo japonskih in slovenskih ponudnikov rešitev, družba ELES, d. o. o., pa financira razvoj naprednih funkcionalnosti, ki bodo skupaj z opremo tvorile napredno infrastrukturo pametnih omrežij.

Koristi projekta z vidika elektroenergetskega sistema so v uporabi naprednih rešitev, ki izzive sodobnega elektroenergetskega sistema v luči trajnostnega razvoja rešujejo z okolju prijaznimi rešitvami. Namesto vlaganj v širitev omrežja se bo z uporabo sodobne sekundarne opreme, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in rešitev v oblaku bolje izkoristilo obstoječe omrežje. Z ozaveščanjem odjemalcev in uporabo naprednih sistemov upravljanja električne energije se bo prizadevalo za učinkovito rabo električne energije.

Ključna oprema, ki jo bo prispeval japonski partner, so sistemski hranilniki električne energije, napredna orodja vodenja omrežja (DMS), napredna orodja optimizacije rabe električne energije v lokalnih skupnostih in stavbah (EMS) ter platforma za vključevanje odjema v sistemske storitve. Ob tem je treba zagotoviti še nekatere manjkajoče pasivne (meritve) in aktivne (odklopniki, regulacijski transformatorji) elemente v omrežju.

Rezultat projekta bo napredna infrastruktura, ki bo družbi ELES pomagala izpolnjevati zakonsko zahtevane obveze ter izboljšati kakovost storitev za odjemalce električne energije z uporabo trajnostnih in okolju prijaznih rešitev.

Rezultati programa prilagajanja odjema, ki bodo pridobljeni z NEDO demonstracijskim projektom »PREMAKNI PORABO«, se bodo po zaključku tega pilotnega projekta predvidoma prenesli na celotno Slovenijo.

DEMONSTRACIJSKI PROJEKT »PREMAKNI PORABO«

Slovensko-japonski demonstracijski projekt pametnih omrežij in pametnih skupnosti poteka v sodelovanju Elesa, kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja, in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. Za uvajanje najnovejših tehnoloških rešitev bosta poskrbela japonsko podjetje Hitachi in slovensko podjetje Solvera Lynx ter druga slovenska podjetja, ponudniki tehnoloških rešitev in raziskovalne organizacije, kot je Elektroinštitut Milan Vidmar. Ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta ima Elektro Maribor, kot izvajalec nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. V lokalnem okolju sodelujeta tehnološko podjetje TECES in LEA – Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje. Demonstracijski projekt »PREMAKNI PORABO« bo potekal od 1.12.2017 do 30.11.2018.

 

Za uspešno izvedbo projekta je potrebno zagotoviti aktivno participacijo uporabnikov omrežja. Sodelovanje uporabnikov je namreč potrebno pri pilotni demonstraciji omejevanja in časovnega zamikanja konične obremenitve (ang. »Peak Shaving«), kjer uporabniki, operater elektrodistribucijskega omrežja in dobavitelji energije demonstrirajo, da je z izboljšano komunikacijo in medsebojnim sodelovanjem mogoče upravljati s koničnimi obremenitvami ter tako zmanjšati konični odjem. Cilj proaktivnejšega upravljanja električne energije v obdobju KKT je, da se poraba električne energije časovno premakne iz KKT na drug čas ter s tem omogoči optimalnejšo porazdelitev porabe energije preko dneva. Nekaj primerov je ilustriranih na naslednjih slikah.

Cilji demonstracijskega projekta »PREMAKNI PORABO« je:

  • zmanjšanje konične obremenitve pri rabi električne energije;
  • testiranje prihrankov porabe električne energije na podlagi vključenosti porabnikov v testiranje uvajanja pametnih števcev pri gospodinjskih in poslovnih odjemalcih električne energije.

Ciljna javnost / skupine:

Zahteve Agencije za energijo so, da se mora v projekt vključiti 10% od vseh 12.888 priključenih uporabnikov na RTP Breg. Torej je naša ciljna skupina 1.300 uporabnikov oz. njihovih merilnih mest (MM). Možnost sodelovanja je omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg) v občinah Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg-Turnišče, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole, Kidričevo in so že v sistemu naprednega merjenja. Sodelovanje v projektu je neodvisno od tega, s katerim dobaviteljem imajo interesenti sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije.

Slovensko-japonski projekt »PREMAKNI PORABO« omogoča zanesljivejšo oskrbo, hkrati pa predstavlja priložnost za domačo industrijo in nižje stroške za odjemalce.

Za zmanjšanje porabe električne energije bodo udeleženci lahko izklopili ali omejili porabo raznih domačih naprav: toplotne črpalke, klima naprave, razni električni grelci, pomivalni, pralni in sušilni stroji, steklokeramične ali indukcijske kuhalne plošče, polnjenje baterij večjih moči, …

Če bodo odjemalci električne energije ustrezno prilagodili svojo porabo v času kritičnih koničnih tarif (KKT), bo njihov račun za elektriko zagotovo nižji kot običajno. Če bodo v času aktivne KKT porabili veliko več električne energije kot običajno, pa se lahko račun za elektriko nekoliko poviša – tarifa v času kritičnih koničnih dogodkov bo namreč dražja – pri tem je treba poudariti, da bo v letu število kritičnih koničnih ur omejeno na 50. Na drugi strani pa se bo s projektom v primerih viška električne energije spodbujala poraba električne energije ravno takrat, ko bo ta tudi občutno cenejša (terciarna rezerva). Vključeni udeleženci v projekt bodo namreč obveščeni (SMS in preko mobilne aplikacije) najmanj 24 ur pred nastopom KKT in 15 minut prej za terciarno rezervo.

KLJUČNE PREDNOSTI, ki jih bodo udeleženci projekta pridobili:

  • možnost zmanjšanja mesečnega računa za elektriko;
  • brezplačna vzpostavitev dvotarifnega obračuna (v kolikor so v sistemu naprednega merjenja in imajo enotarifni obračun);
  • možnost sodelovanja v mednarodnem projektu demonstracije pametnih omrežij in pametnih skupnosti prihodnosti;
  • prejem 25 € nadomestila za vključitev v sistem, ki ga lahko namenijo tudi različnim neprofitnim organizacijam ali društvom (skupina A – do 1200 vključenih udeležencev), brezplačna namestitev Sistema za neposredno upravljanje z uporabnikovimi napravami – Direct Load Control – DLC (skupina B – do 50 vključenih udeležencev), brezplačna namestitev sistema “pametnega doma” – Home Energy Management System – HEMS (skupina C – do 50 vključenih udeležencev).

Demonstracijski projekt »PREMAKNI PORABO« za promocijo projekta in spodbujanje vključevanja ciljne skupine uporablja slogane kot so »Bodi aktiven in prihrani!«, »Število mest je omejeno. Zagotovite si svoje mesto čim prej.«, »Kdo se prej prijavi, je prej potrjen.«

Več informacij o projektu »PREMAKNI PORABO« in vključevanju vanj bodo lahko zainteresirani pridobili na spletni strani www.premakni-porabo.si ali pri nas na Lokalni energetski agenturi Spodnje Podravje.

 

 

Vas zanima več informacij?