CEESEN

Aktualno

CEESEN omrežje

(Central and Eastern European Sustainable Energy Network)

CEESEN je trajnostno energetsko omrežje na področju srednje in vzhodne Evrope v katero bomo povezali deležnike z namenom izmenjave dobrih praks ter izkušenj, sodelovanja, promocije, komunikacije in podobno. Omrežje je podprto s spletno »virtualno« platformo katere namen je vzpostaviti pogoje za komunikacijo med člani omrežja, slovenski del omrežja bomo pa dodatno nadgradili z informacijsko bazo in nenehnim sodelovanjem na področju trajnostnega energetskega razvoja. V CEESEN omrežje bomo povezali občine, podjetja, organizacije in posameznike s podobnimi željami, potrebami in cilji, ki vodijo k znižanju emisij do leta 2050 ter višanju energetske učinkovitosti.

Sodelovanje v CEESEN omrežju za člane predstavljalo praktične prednosti, kot so:

  • podroben pregled o izvajanju aktivnosti na EU ravni, predvsem o možnostih financiranja projektov energetskih sanacij, gradenj ipd;
  • na voljo bo obširna baza dobrih praks in izvedenih projektov s področja energetskih sanacij ter energetsko varčnih gradenj bo služila kot odlična osnova za iskanje rešitev in razvijanje idej za sanacije javnih (in zasebnih) objektov;
  • nudila bo dodatne možnosti iskanja in povezovanja v javno-zasebna partnerstva, kot to sedaj izvajamo v zadnjem razpisu za energetsko obnovo javnih objektov;
  • na voljo bodo odlične priložnosti za povezovanja v partnerstva za skupno sodelovanje v evropskih projektih;
  • podpirali bomo tudi skupno pripravo projektnih predlogov, konzorcijska in druga povezovanja z namenom izvajati energetske projekte na lokalni in regionalni ravni.

Sodelovanje deležnikov v CEESEN omrežju je prostovoljno, članstvo je brezplačno, vse informacije bodo na voljo tudi s strani LEA Spodnje Podravje in naših strokovnjakov. Ker je to odlična priložnost, da lahko soustvarjamo trajnostno energetsko politiko, ne samo na lokalni, nacionalni ampak tudi na EU ravni, kar nam lahko prinese samo koristi, vas vabimo, da postanite aktivni člen v verigi CESEEN omrežja.

Do spletne platforme CEESEN omrežja lahko dostopate preko naslednje povezave: https://ceesen.org/author/ceesen/ceesen_logo

Vas zanima več informacij?