Tehnični dan – OVE in URE

Kar se Janezek nauči, to Janez zna. Izobraževanje je pomembna naložba, ki lahko družbi prihrani marsikatero negativno posledico nepredvidljivih razmer v gospodarstvu.

Tako smo se odločili, da v okviru Razpisa povrnitev dela stroškov za izvedbo izobraževalnih projektov s področja OVE in URE za mlade 2018, ki ga je razpisal BORZEN, ponudimo Osnovnim šolam znanje naših strokovnjakov, strokovnjakov LEA Spodnje Podravje in učitelja Elektro in računalniške srednje šole Ptuj  in osnovnošolce nekoliko osvestimo iz področja OVE in URE.

Našemu vabilu so se odzvale 4 osnovne šole. Tako sedaj od septembra do decembra 2018 izvajamo aktivnosti  projekta. Aktivnosti smo jim pripravili v okviru Tehničnega dne.

Tehnični dan se izvaja na MIC ŠC Ptuj. Tehnični dan je sestavljen iz 2 delov – teoretični in praktični del. Pri teoretičnem delu jih z pomočjo PowerPoint prezentacije seznanimo z OVE in URE. V tem delu se učenci seznanijo z obstoječimi in novimi prihajajočimi energetskimi tehnologijami, z različnimi možnostmi uporabe obnovljivih virov energije in principi učinkovite rabe energije. Osnovnošolcem  se  predstavijo različne možnostmi pridobivanja energije iz obnovljivih virov  (lesne biomase, bioplinarn, vetra, sonca, okolja,..), njihove prednosti in slabosti in kakšni so potenciali izkoriščanja teh virov v našem območju.    

Učenci si ogledajo tudi demonstracijski primer delovanja toplotne črpalke in se seznanijo z različnimi tipi sprejemnikov sončne energije in njihovem delovanju. Za evalvacijo tega dela dne smo jim pripravili tudi učne liste.

Drugi del je praktični del. Osnovnošolci uporabljajo didaktične učne pripomočke na osnovi solarne in vetrne energije. Pripomočki so v obliki sestavljivih delov, ki jih  sestavljajo v sestav.  Pri tem si urijo miselne in motorične sposobnosti in spretnosti. Ko je sestav sestavljen, se ga tudi preizkusili, pri čemer skupaj ugotavljamo učinke sončne in vetrne energije. Pri tem si pomagamo z raznimi pripomočki. Za sončno energijo se po potrebi uporabili reflektor in za vetrno energijo fen.

Nekaj utrinkov iz že izvedenih tehničnih dnevov.

Vas zanima več informacij?