Povečanje učinkovitosti električnega omrežja in vključevanje sistemov za samooskrbo z električno energijo v Podonavju z vključitvijo najnovejših tehnologij, Akronim: DRiSET

Finančni prispevek ESRR: 42.453,64 EUR

Priprava nadaljevalnega projekta bo sofinancirana iz Seed Money Facility – Danube Transnational Programme (SMF – DTP) sklada. Cilji nadaljevalnega projekta so pospešiti uvajanje najnovejših tehnologij (t.i. smart edge technologies) in naslednje generacije pametnih energetskih storitev za avtomatizacijo elektroenergetskih sistemov v Podonavju (Danube Region – DR). Poseben poudarek bo na vlogi potrošnikov na spreminjajočih se trgih.

Projektni partnerji razvijajo tri rezultate: poročilo o stanju na naslovnem področju, delovni načrt za pripravo nadaljevalnega projekta in poročilo o možnostih financiranja le-tega.

Nadaljevalni projekt bo prispeval k povečanju učinkovitosti omrežja, maksimiranju vrednosti porazdeljenih energetskih virov, krepitvi konkurenčnosti v energetskem sektorju z vzpostavljanjem prevzemno-prodajnih mest proizvodnje energije (sistemov za samooskrbo z električno energijo) in pospeševanjem novih trajnostnih rešitev pri avtomatizaciji elektroenergetskih sistemov ter zmanjševanju energetske revščine.

Vas zanima več informacij?