VARČUJ/ŠTEDI

Projekti

VARČUJ/ŠTEDI

Z varčno razsvetljavo do prihrankov in čistega okolja

Projekt Z varčno razsvetljavo do prihrankov in čistega okolja / Sa štedljivom rasvjetom do uštede i čistog okoliša (akronim VARČUJ/ŠTEDI) je bil izbran na 2. javnem razpisu Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

V projektu je sodelovalo 7 partnerjev, štirje iz slovenske in trije iz hrvaške strani.

Vodilni partner projekta je bila Občina Krško. Ostali partnerji v projektu so bili: Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela Krajina, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Univerza v Ljubljani, Občina Jastrebarsko, Občina Zaprešić in Regionalna energetska agencija Severozahodne Hrvaške.

Cilji projekta:

 • Zmanjšati končno rabo električne energije v javnem sektorju in posledično svetlobno onesnaževanje in stroškov za energijo ter tako povečati sonaravni energetski razvoj.
 • Razviti skupne ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave.
 • Nadgraditi obstoječe tehnologije na področju javne razsvetljave.
 • Uporabiti inovativne pristope pri zmanjšanju rabe električne energije.
 • Izmenjati izkušnje, znanja, dobre prakse med strokovnjaki obmejnega območja.
 • Vzpostaviti dolgoročno sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi javnimi službami, energetskimi agencijami, raziskovalnimi ustanovami in podjetji.
 • Znižati izpuste toplogrednih plinov in prispevati k izpolnjevanju Kjotskih zahtev.
 • Znižati negativni vpliv javne razsvetljave na zdravje ljudi in živali.
 • Dvigniti okoljsko ozaveščenost ciljnih skupin na čezmejnem območju.

Rezultati projekta

 • Zmanjšano direktno svetlobno onesnaženje v demonstracijskih progah za 100%
 • Zmanjšana poraba električne energije v demonstracijskih progah za 30 – 50 %
 • Zmanjšane emisije CO2 v demonstracijskih progah za 30 – 50 %

Najpomembnejši outputi/izdelki projekta

 • Osnutek Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja za Hrvaško
 • Predlog priprave sprememb slovenske Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
 • Energetski pregledi JR
 • Postavitev demonstracijskih prog
 • Nadgrajeno in izboljšano programsko orodje za nadzor in regulacijo svetilk v javni razsvetljavi
 • Tehnični priročnik/katalog
 • Vključenost slovenskih in hrvaških mest in občin v program Greenligh (http://regea.org/greenlight/)
 • Dvojezična brošura z navodili o trajnostni rekonstrukciji sistemov javne razsvetljave
 • Delavnice, strokovne ekskurzije, seminarji, ipd.

Spletna stran projekta VARČUJ/ŠTEDI: http://www.varcuj-stedi.com/

ec-logo

Vas zanima več informacij?