SMART-MED-PARKS

Projekti

panel-logo2

SMART-MED-PARKS

Improvement of Energy Efficiency in Technology Parks of the Med Area through Intelligent Models and Uses (MED Programme – 2013-2015).

SMART-MED-PARKS je pilotski projekt, katerega namen je uvajanje pametnih omrežij v znanstvene in tehnološke parke (ZTP). Namen projekta je povišati energetsko učinkovitost ZTP ter prispevati k oblikovanju samozadostnosti ter uvedbi modela sonaravne proizvodnje ter porabe energije skozi koncept pametnega omrežja.

Znanstveni in tehnološki parki so v veliki meri območja zgoščenosti ljudi, informacij, gospodarskih tokov in posledično tudi prometa. Zato smo se v projektu osredotočili tudi nanj, saj je problematičen tako s strani porabe energije, kako tudi s strani onesnaževanja okolja. Po podatkih EUROSTAT-a iz leta 2011 v Evropi za promet (na sploh) porabimo 365 TWh energije ter v ozračje izpustimo 1.201 Mt CO2.

Cilj projekta SMART-MED-PARKS je razvoj modela inteligentnega energetskega upravljanja, ki temelji na energetski učinkovitosti; energetski samozadostnosti lokalne energije in na povezovanju z obstoječimi energetskimi omrežji. Rešitev prispeva k trajnostnemu razvoju znanstvenih in tehnoloških parkov (ZTP) ter za oblikovanje novih modelov upravljanja z energijo, ki temeljijo na zmanjšanem vplivu na okolje, kot tudi na spodbujanju novosti v tehnoloških in poslovnih procesih.

Spletna stran projekta SMART-MED-PARKS: http://www.smartmedparks.eu/

ec-logo

Vas zanima več informacij?