RECOMMEND

Projekti

panel-logo2

RECOMMEND

Regions using ECO-Management for eco-innovation development (Interreg IVC – 2012-2014).

Mala in srednja podjetja so gonilo razvoja novih produktov in storitev. Mnoga imajo vzpostavljene in certificirane sisteme kakovosti po standardih serije ISO 9000, sisteme ravnanja z okoljem po standardu ISO 14000 in vzpostavljen sistem inovacij ter invencij. Na področju energetike se trenutno uveljavlja standard ISO 50000 za sisteme energetskega upravljanja. Za področje okolja v EU velja tudi standard EMAS, ki je od ISO 14001 širši, saj je v okviru tega standarda poročanje javnosti obvezno. Podjetja, ki imajo vzpostavljene te sisteme imajo v svojo organizacijsko strukturo vgrajen način nenehnih izboljšav po Demingovem krogu. V tem projektu smo želeli poleg predstavitev prednosti EMAS-a malim in srednjim podjetjem pomagati vzpostaviti sistem eko inovacij kot stalni in kontinuirani način izboljševanja postopkov ter procesov. Prenos znaj in izkušenj je potekal preko avstrijskega partnerja, saj je Avstrija na področju vzpostavitve sistemov EMAS in eko inoviranja ena vodilnih držav v EU. Končni rezultat triletnega projekta je izdelana državna strategija uvajanja EMAS-a in eko inoviranja.

Spletna stran projekta RECOMEND: http://www.recommendproject.eu

ec-logo

Vas zanima več informacij?