PROFORBIOMED

Projekti

panel-logo2

PROFORBIOMED

Promotion of residual biomass in the Mediterranean basin (MED Programme – 2011- 2014).

Glavni cilj projekta je promocija obnovljivih virov energije s poudarkom na lesni biomasi. V okviru projekta smo razvili integrirane strategije za rabo biomase iz gozdov (predvsem sečnih ostankov) kot obnovljivega vira energije. S projektom smo prispevali k razvoju temeljnih tehničnih in pravnih vidikov uporabe gozdne biomase (predvsem sečnih ostankov) za proizvodnjo energije in skrbeli za njeno promocijo.

V projektu je sodelovalo 18 partnerjev iz Italije, Grčije, Francije, Španije, Portugalske in Slovenije. V okviru projekta smo partnerji izvedli analizo razpoložljivosti lesne biomase in možnosti njene uporabe za ogrevanje v daljinskih sistemih in soproizvodnjo toplote, električne energije in hladu. LEA Ptuj je zadolžena za učinkovito energetsko izrabo lesne biomase za ogrevanje oz. soproizvodnjo toplote, električne energije in/ali hladu.

Spletna stran projekta PROFORBIOMED: http://proforbiomed.eu/

ec-logo

Vas zanima več informacij?