EUpeR

Projekti

panel-logo2

EUpeR

Z energetsko učinkovitostjo proti energetski revščini (OP SI HR – 2013-2015).

Splošni cilj projekta EUpeR je s praktičnimi in strukturnimi rešitvami prispevati k zmanjšanju energetske revščine v Sloveniji in na Hrvaškem, hkrati pa izboljšati zdravje in počutje ljudi z tovrstnimi težavami. Namen projekta je tudi graditi razumevanje, komunikacijo in povezave med različnimi lokalnimi akterji, ki morajo sodelovati za odpravo energetske revščine. Z zmanjševanjem energetske revščine, kar pomeni povečana učinkovita raba energije, bomo posledično prispevali k zmanjševanju onesnaženja okolja na čezmejnem področju.

Specifični čezmejni cilji:

  • Analiza obstoječih programov za povečanje energetske učinkovitosti in prilagoditev revnim gospodinjstev.
  • Usposabljanje ciljnih skupin – z znanji in sposobnostmi za izvajanje praktičnih ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.
  • Prepoznavanje najpogostejših vzrokov energetske neučinkovitosti v gospodinjstvih.
  • Izvesti praktične ukrepe in informirati revnejša gospodinjstva
  • Definiranje praga upravičenosti do pomoči revnejšim gospodinjstev – izbor stavb/gospodinjstev, katerim se bo nudila pomoč v obliki nasvetov za varčevanje z energijo.
  • Projektni partnerji bodo naredili skupna priporočila (letak in priročnik) za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki bodo predstavljena zainteresiranim interesnim skupinam (Center za socialno delo, Rdeči križ, Karitas, lokalni akterji), katere bodo po koncu projekta lahko aktivno pomagala najrevnejšim.
  • Koordinirati ključne deležnike v skupen napor za oblikovanje dolgoročnih rešitev in mreže za izvajanje dolgoročnih storitev.

Stran projekta EUpeR: http://www.euper.eu/

ec-logo

Vas zanima več informacij?