Arhiv projektov

LEA Spodnje Podravje

14.11.2016

VARČUJ/ŠTEDI

Projekt Z varčno razsvetljavo do prihrankov in čistega okolja / Sa štedljivom rasvjetom do uštede i čistog okoliša (akronim VARČUJ/ŠTEDI) je bil izbran na 2. javnem razpisu Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

Preberi več
EUpeR
14.11.2016

EUpeR

Splošni cilj projekta EUpeR je s praktičnimi in strukturnimi rešitvami prispevati k zmanjšanju energetske revščine v Sloveniji in na Hrvaškem, hkrati pa izboljšati zdravje in počutje ljudi z tovrstnimi težavami.

Preberi več
BioHeatLocal
14.11.2016

BioHeatLocal

Namen projekta BioHeatLocal je povečati in izboljšati izkoriščanje lesa slabše kakovosti za energetske namene predvsem z vzpostavitvijo lokalnih proizvodnih verig. V skladu s tem se splošni cilji projekta nanašajo tudi na povečano gospodarsko rast in na dvig konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, k čemer pripomore čezmejno poslovno sodelovanje na področju izkoriščanja gozdne biomase ter biomase iz hitrorastočih nasadov.

Preberi več
SMART-MED-PARKS
14.11.2016

SMART-MED-PARKS

SMART-MED-PARKS je pilotski projekt, katerega namen je uvajanje pametnih omrežij v znanstvene in tehnološke parke (ZTP). Namen projekta je povišati energetsko učinkovitost ZTP ter prispevati k oblikovanju samozadostnosti ter uvedbi modela sonaravne proizvodnje ter porabe energije skozi koncept pametnega omrežja.

Preberi več
RECOMMEND
14.11.2016

RECOMMEND

Mala in srednja podjetja so gonilo razvoja novih produktov in storitev. Mnoga imajo vzpostavljene in certificirane sisteme kakovosti po standardih serije ISO 9000, sisteme ravnanja z okoljem po standardu ISO 14000 in vzpostavljen sistem inovacij ter invencij.

Preberi več