POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Aktualno

Lokalna energetska agentura je vodilni partner projekta ZEROCO2, katerega cilj je predstaviti in implementirati skoraj nič CO2 emisijske stavbe glede na rabo energije v naslovljene politike. To bo storjeno na isti ravni, kot je bilo za skoraj nič energijske stavbe, torej stavbe ne bodo proizvajale CO2 emisij glede na njihovo rabo energetike Do zdaj, evropske, nacionalne in regionalne politike ne definirajo skoraj nič CO2 emisijskih stavb glede na njihovo rabo.

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje vabi k oddaji ponudbe zunanje sodelavce z namenom doseči cilje projekta ZEROCO2.

Za zagotavljanje zahtev oziroma uspešnega dela morajo zunanji sodelavci imeti strokovnjaki znanja na naslednjih področjih:

 • naložbene zmogljivosti v javnem sektorju,
 • investicijska sredstva zasebnega sektorja,
 • finančna podpora tehnološkim inovacijam,
 • zavedanja energijske tehnološke inovacije – horizontalni pregled,
 • strokovnjak na področju energije, visoko znanje na obravnavanem področju ter sposobnost interpretirati in napovedati industrijo in trende na področju energetike
 • strokovno znanje s projekti, ter pri pripravi projektov programa Interreg Europe,
 • poznavanje projekta ZEROCO2,
 • poznavanje političnih instrumentov, ki jih zahteva Interreg Europe.

Specifikacija dejavnosti, ki jih morajo zunanji sodelavci dostaviti:

 1. Priročnik dobre prakse: zagotoviti analizo javnemu sektorju v Sloveniji o energetskih inovacijah in trendih povezanih z emisijami v stavbnem sektorju, ob tem mora upoštevati spremembe v zakonodaji. Zunanji strokovnjaki bodo morali analizirati spremembe tehnologij po vsej Evropi in predvideti kako se bo energetska industrija in normativni okvir prilagodil.
 2. Poročilo o potrebah tržišča: zagotoviti analizo možnosti financiranja v Sloveniji, ki se nanašajo na novosti v štirih sektorjih: zagonske naložbe zasebnega sektorja in skupnosti tveganega kapitala v zgodnjih fazah in razvoj inovacij s podporo investicij; večja vlaganja privatnega sektorja v infrastrukturo; nepovratna sredstva javnega sektorja na nacionalni, regionalni in transnacionalni ravni
 3. Zagotoviti analizo regulativnega razvoja v Sloveniji, ter vključitev inovacijskih zahtev v politični okvir. Podati predloge, kako se zakonodajni okvir – energetski zakon Slovenije, lahko prilagodi zahtevam financiranja.

Rezultati svetovanja pri projektu, ki so bistvenega pomena za projekt ZEROCO2, morajo biti dostavljeni Lokalni energetski agenturi Spodnje Podravje:

 • priročnik dobre prakse,
 • poročilo o potrebah tržišča
 • ozaveščanje sektorja o tehnologijah in trendih v Sloveniji,
 • zavedanje finančnih instrumentov v Sloveniji,
 • integracija s političnim instrumentom (energetskim zakonom) v Sloveniji,
 • doseganje ciljev projekta,
 • pomoč pri prenosu partnerjevih ciljev v Slovenijo z namenom izboljšati politični instrument.

Ponudniki bodo izbrani na podlagi naslednjega ocenjevanja:

 • Kvaliteta oddane vloge: 30%,
 • Zaposleni/izkušnje: 30%,
 • Doseganje kriterijev: 30%,
 • Cena: 10%.

Vloga je lahko v angleškem ali v slovenskem jeziku.

Oddaja vlog do 8. maja 2017!

Dodatne informacije so na voljo na naslovu:

LEA Spodnje Podravje, Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj

Telefon. 05 99 74 658

Elektronski naslov: info@lea-ptuj.si

Prosimo za oddajo ponudbe.

 

Predstojnik naročnika

Direktor, dr. Janez Petek

 

Vas zanima več informacij?