CEESEN konferenca

Aktualno

Mejniki energetskega prehoda v srednji in vzhodni Evropi

 

Pretekli teden je v Pragi potekala mednarodna konferenca CEESEN (Trajnostna energetska mreža Srednje in Vzhodne Evrope), katere namen je bil udeležence seznaniti s procesom prehoda na trajnostne skupnosti. Konferenco je obiskalo 200 udeležencev iz enajstih držav Evropske Unije.

Konferenca, ki je potekala med 19. in 20. oktobrom je združila strokovnjake in glavne pobudnike kateri so skupno oblikovali pot energetskega prehoda do leta 2050. Na dogodku, ki je s 25 govorniki potekal na najvišji ravni, je bila predstavljena vloge različnih sektorjev pri doseganju zastavljenega cilja, hkrati pa so bile predstavljene uspešne zgodbe projektov nizko ogljičnih skupnostih in inovacij.

Udeleženci so dobili vpogled v številne postopke, katere je potrebno izvesti in pospešiti, kot na primer trajnostno energetsko planiranje in oblikovanje načrtov, za implementacijo trajnostnih skupnosti. Prav tako so se seznanili z različnimi efektivnimi pristopi za vključevanje deležnikov, pridobivanja financiranja ter zagotavljanja javne podpore pri prehodu na obnovljive vire, kar pa je bistvenega pomena za učinkovito energetsko zagovorništvo.

Pavel Podruh je predstavil projekt ’’Czech Off-Grid House’’, s katerim je uspešno motiviral ljudi k trajnostni gradnji in različnim sanacijskim metodam, ter prispeval  k dvigu javne podpore rešitvam trajnostne energije.  

Program konference je prav tako omogočil vpogled v dogajanje na področju novega upravljanje energetske unije, s strani Alexa Masona iz WWF European Policy Office.

Sébastien Occhipenti iz DG Energy, Evropska komisija, je predstavil povzetek evropske energetske politike in pokazal korake za doseganje trajnostnega energetskega prehoda na lokalni ravni. Poudaril je pomen vloge prebivalcev v skupni energetski uniji, kjer so le ti nosilci tranzicije in uporabniki novih tehnologij s katerimi bodo znižali stroške energije ter aktivno sodelovali na trgu.

V imenu konvencije županov je Frédéric Boyer poudaril vlogo prebivalcev in lokalne oblasti ter ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti. Njihovo predanost k znižanju emisij CO2 za 40 % do leta 2030 kaže na korake za dosego le tega. Te organizacije strmijo k aktivnemu sodelovanju s prebivalci in tako pozitivno vplivajo na spremembo vedenja, hkrati pa vplivajo na podjetja in ostale ključne akterje energetskega prehoda.   

Več o CEESEN mreži in projektu najdete na tej spletni strani: www.ceesen.org

Za podrobnejši program in govornike, obiščite: https://ceesen.org/conference/

Vas zanima več informacij?