CEESEN KONFERENCA

Aktualno

CEESEN KONFERENCA

Praga, 19. in 20. oktober 2017

Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje vas vljudno vabi na mednarodno konferenco na temo energetskega prihodnosti do leta 2050. Konferenca bo potekala  19. in 20. oktobra v Pragi in bo za naše goste popolnoma brezplačna, vključno s stroški potovanja, nočitev in prehrane.

 

OZADJE

Države članice EU se vztrajno premikajo k nizkoogljičnemu gospodarstvu. V smislu emisij toplogrednih plinov, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, je Evropa na pravi poti, da doseže ali celo preseže zastavljene cilje do leta 2020. Energetski prehod v Srednji in Vzhodni Evropi nekoliko zaostaja za povprečjem EU, kar pa državam s tega območja predstavlja svojevrsten izziv.

KAJ

Konferenca na temo energetske prihodnosti in prehoda v nizkoogljično družbo, ki bo potekala v Pragi, je glavni mednarodni dogodek na območju Srednje in Vzhodne Evrope, kjer bodo voditelji, strokovnjaki in aktivisti delili svoje izkušnje in mnenja o konceptu energetske prihodnosti do leta 2050.

Med konferenco bodo udeleženci razpravljali o izzivih energetskega prehoda in pristopih, ki bodo različne regije usmerile k trajnosti. Dogodek bo za udeležence predstavljal veliko priložnost iskanja skupnih interesov ter sklepanje poslovnih partnerstev.

TEMA KONFERENCE

  • Energetski prehod v nizkoogljično družbo;
  • Zagovorništvo prehoda v nizkoogljično družbo;
  • Energetsko načrtovanje.

KDO

Konferenca bo združila deležnike različnih področij – ustvarjalce politik, lokalne oblasti, raziskovalce, podjetnike in nevladne organizacije. Pričakujemo vsaj 200 lokalnih deležnikov iz desetih držav EU, da se pridružijo tej edinstveni platformi namenjeni izmenjavi izkušenj, ustvarjanju partnerstev in mednarodnih mrež.

O NAS

Srednje in vzhodno evropsko trajnostno energetsko omrežje (CEESEN), kot katalizator prehoda na trajnostno energetiko, združuje različne energetske akterje posameznih regij. Naša naloga je identificirati in podpreti aktivne energetske deležnike v proces ustvarjanja in izvajanja skupnih energetskih vizij za nizkoogljične skupnosti do leta 2050.

Dodatne informacije sledijo na www.ceesen.org

 

LEA Spodnje Podravje bo organizirala prevoz in uredila prenočišče.  Število mest je omejeno, zato prosimo vse zainteresirane, da nam izrazite vaš interes potovanja v Prago po elektronski pošti na info@lea-ptuj.si, do 10. septembra 2017.

 

Vas zanima več informacij?